Hỗ trợ
 

Quả bóng đá Kamito

Sản xuất tại Pakistan, áp dụng theo tiêu chuẩn Fifa Pro