Quả bóng đá Kamito

Sản xuất tại Pakistan, áp dụng theo tiêu chuẩn Fifa Pro

Sắp xếp theo

Bóng kamito size 5 mã 19101

KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 5 RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC TRỌNG LƯỢNG: 420-445G CHU VI: 68.5-71 CM SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN KHÂU THỦ CÔNG, ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN FIFA PRO
720.000 ₫

Bóng kamito size 5 mã 19103

KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 5 RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC TRỌNG LƯỢNG: 410-445G CHU VI: 68.5-71 CM SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN KHÂU THỦ CÔNG, ĐẠT TIÊU CHUẨN THI ĐẤU
320.000 ₫

Bóng kamito size 5 mã 19102

KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 5 RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC TRỌNG LƯỢNG: 420-445G CHU VI: 68.5-71 CM SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN KHÂU THỦ CÔNG, ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN FIFA QUALITY
520.000 ₫

bóng kamito size 4 mã 19104

KÍCH THƯỚC BÓNG: SIZE SỐ 4 RUỘT BÓNG: CAO SU BUTYL KHÔNG THẤM NƯỚC TRỌNG LƯỢNG: 372G CHU VI: 63.5-66.04 CM SẢN XUẤT TẠI PAKISTAN KHÂU THỦ CÔNG, ĐẠT TIÊU CHUẨN THI ĐẤU
290.000 ₫