QH19 PREMIUM PACK

Giày đá bóng Kamito QH19 PREMIUM PACK Upper làm từ da KA-FIBER siêu mềm, thật chân, hỗ trợ tối đa cho những tình huống xử lý kĩ thuật và sút bóng.

Sắp xếp theo

Kamito QH19 Premium Pack Kid - Xanh Trắng

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
469.000 ₫ 422.100 ₫

Kamito QH19 Premium vàng trắng

38, 39, 40, 41, 42, 43
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium Pack Kid - Trắng Đỏ

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
469.000 ₫ 422.100 ₫

Kamito QH19 Premium cam trắng

38, 39, 41, 42, 43
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium xanh đen

38, 39, 40, 41, 42, 43
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium xanh dương

38, 39, 40, 41, 43
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium xanh biển trắng

38, 39, 40
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium trắng đỏ

38, 39, 40, 41
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium xanh cam

555.000 ₫ 499.500 ₫