Kamito Velocidad 2019

Giày Kamito Velocidad 2019 là phiên bản được thiết kế hoàn toàn mới cùng những cải tiến vượt trội, nâng cấp từ phiên bản Velocidad trước đó.

Sắp xếp theo

Kamito Velocidad 3 Vàng Trắng

39, 40, 42, 43
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 3 đỏ trắng

38, 39, 40, 41, 42, 43
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 3 cam đen

38, 39, 40, 41, 42
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 3 F19704 xanh trắng

38, 39, 40, 42
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 3 xanh trắng

39, 40, 42, 43
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 3 xanh lá trắng

39, 40, 42, 43
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 2019 xanh

43
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 2019 bạc đỏ

38
460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 2019 vàng

460.000 ₫ 414.000 ₫

Kamito Velocidad 2019 đỏ

460.000 ₫ 414.000 ₫