Kamito Velocidad 2019

Giày Kamito Velocidad 2019 là phiên bản được thiết kế hoàn toàn mới cùng những cải tiến vượt trội, nâng cấp từ phiên bản Velocidad trước đó.

Sắp xếp theo

Kamito Velocidad 3 xanh trắng

39, 40, 41
460.000 ₫

Kamito Velocidad 3 Vàng Trắng

39, 40, 41, 42
460.000 ₫

Kamito Velocidad 3 xanh lá trắng

39, 41, 42, 43
460.000 ₫

Kamito Velocidad 3 cam đen

39, 40, 41, 42
460.000 ₫

Kamito Velocidad 3 đỏ trắng

38, 39, 42
460.000 ₫