Hỗ trợ
 

Kamito

Giày đá bóng chính hãng thương hiệu Việt - Giá trị Nhật. Địa chỉ bán buôn/bán lẻ giầy bóng đá KAMITO chính hãng giá tốt nhất.

Sắp xếp theo

Kamito Velocidad 3 Vàng Trắng

38, 39, 40, 41, 42, 43
460.000 ₫ 301.000 ₫

Kamito TA11 Màu Đỏ

38, 39, 40, 41, 42, 43
690.000 ₫

Kamito TA11 Màu Trắng

38, 39, 40, 41, 42, 43
690.000 ₫

Kamito Velocidad 3 đỏ trắng

39, 40, 41, 42
460.000 ₫ 301.000 ₫

Kamito Cobra 3 Xanh chuối

38, 39, 40, 41, 42, 43
680.000 ₫ 646.000 ₫

Kamito TA11 Màu Xanh Biển

38, 39, 40, 41, 42, 43
690.000 ₫

Kamito TA11 Màu Xanh Lá

38, 39, 40, 41, 42, 43
690.000 ₫

Kamito Cobra 3 Cam đen

38, 39, 40, 41, 42, 43
680.000 ₫ 646.000 ₫

Kamito Velocidad 3 xanh trắng

39, 42, 43
460.000 ₫ 301.000 ₫

Kamito QH19 Premium trắng đỏ

38, 39, 40, 42, 43
550.000 ₫ 495.000 ₫

Kamito QH19 Premium xanh biển trắng

38, 39, 40, 42, 43
550.000 ₫ 495.000 ₫

Kamito Cobra 3 Trắng xanh biển

38, 39, 41
680.000 ₫ 646.000 ₫

Kamito QH19 Premium vàng trắng

38, 39, 40, 42
555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito NXT77 F191223 Xanh Dương Vàng

38, 39, 43
520.000 ₫ 364.000 ₫

Kamito TA11 Màu Đen

38, 39
690.000 ₫

Kamito Cobra 2 đỏ xanh dương

39
680.000 ₫ 580.000 ₫

Kamito Velocidad 3 Vàng Trắng Kid

35
399.000 ₫ 359.100 ₫

Kamito Sevila Vàng

38, 39
620.000 ₫ 434.000 ₫

Kamito Sevila Bạc

38, 43
620.000 ₫ 434.000 ₫

Kamito Cobra 2 trắng đỏ

38, 43
680.000 ₫ 612.000 ₫

Kamito QH19 Premium xanh cam

555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito QH19 Premium xanh đen

555.000 ₫ 499.500 ₫

Kamito Cobra 2 xanh dương

680.000 ₫ 612.000 ₫

Kamito Velocidad 3 cam đen

460.000 ₫ 324.000 ₫

Kamito QH19 Premium cam trắng

555.000 ₫ 499.500 ₫