Hỗ trợ
 

Găng tay thủ môn Zocker

Găng tay thủ môn Zocker không xương, siêu mềm, bắt dính tốt.